Patronát


Gymnázium Thomase Manna je již několik let zapojeno v projektu Adopce na dálku. Naším adoptovaným dítětem je děvče z Indie, Joslin  d´ Souza, která se narodila v roce 1997. Vyrůstá jen s matkou a podmínky pro život a studium nemá vůbec jednoduché. Díky projektu Adopce na dálku může studovat a Joslin studuje velmi úspěšně. Loni již pokročila na vyšší vzdělávací stupeň a velmi se ve svém studiu snaží. Pravidelně nás o svých úspěších informuje, zasílá nám výroční vysvědčení a nás může těšit, že díky našemu ročnímu příspěvku se rýsuje velká naděje, že bude mít díky vzdělání trochu jednodušší život. Náklady na rok studia, které by pro její maminku byly nepředstavitelné, jsou 4900,- Kč do loňského roku, 6000,- Kč od jejího postupu do vyššího vzdělávacího stupně. Za peníze, které naši studenti vydělávají sami, většinou formu svačinových dní, může Joslin celý rok studovat. Adopce na dálku je jedním z mnoha charitativních projektů našich dětí, přispívá k růstu jejich empatie a sociálního cítění.

 Joslin podporujeme rádi :-)

Poslední dopis od Joslin: 
28.10.2016

28.10.2016

Vyšla třetí kniha: Třídní knížka do tramvaje

28.10.2016

28.10.2016

Osud spjatý s hudbou:-)

28.10.2016

:-)

15.04.2017

29.03.2018

01.05.2020